Departure
point Bali:

Pickup distance
from Kuta area:

Departing
at:
Stopping
at:

Arrival
Time:

Departing
 at:

Stopping
at:

Arrival
Time:

Departing
 at:
Baggage
limits:
Approx
Ticket Price

Padang
Bai
 

90 mins
 

09:00
 


Gili T
Gili Meno
Gili Air
Lombok
 


10:30
11:00
11:15
11:30
 


11:00
11:15
11:30
12:00
 


Bali (Padang Bai)
 


13:30
 


-


25kg per
person
 


US$29
$58 rtn
 

Padang
Bai
90 mins 10:30 Gili T
Gili Meno
Gili Air
Lombok
12:00
12:20
12:30
12:45
12:15
12:30
12:45
13:00
Bali (Padang Bai) 14:30 - 25kg per
person
US$29
$58 rtn
Padang
Bai
90 mins 11:30 Gili T
Gili Meno
Gili Air
Lombok
13:00
13:20
13:30
13:45
13:15
13:30
13:45
-
- - - 25kg per
person
US$29
$58 rtn


Padang
Bai


90 mins

13:30

Gili T
Gili Air
Lombok

15:00
15:40
15:50

15:30
15:45
16:00

Bali (Padang Bai)

17:30

-

25kg per
person

US$29
$58 rtn

 

Serangan

 

30 mins

 

13:00

 

Ceningan pontoon
(Lembongan,
 Penida)

 

13:45

 

14:00

 

Gili Trawagan
Gili Meno
Gili Air
Lombok

 

15:30
15:45
16:00
16:10

- 25kg per person

US$32
$58 rtn

 

Departure
point Bali:
Distance
from Kuta:
Departing
at:
Stopping
at:
Arrival Time: Departing
 at:
Stopping
at:
Arrival Time: Bag limits: Approx
Ticket Prices:
Serangan 30 mins 08:30
13:00


Ceningan pontoon
(Lembongan,
Penida)
 
09:15
13:45
11:30
16:30
Bali (Serangan) 12:15
17:15
25kg per
person

US$19
$38 rtn

Padang Bai 90 mins 15:00 Ceningan pontoon
(Lembongan,
Penida)
15:45 09:45 Bali (Padang Bai) 10:10 25kg per
person
US$19
$38 rtn

 

Departure
point:
Departing
at:
Stopping
at:
Arrival Time: Departing
 (at least 1day later):
Stopping
at:
Arrival Time: Bag limits: Approx
Ticket Prices:
Serangan

08:30
13:00



Lembongan/Ceningan
(MIN.1 NIGHT STAY)
 
09:15
13:45
09:45 Bali (Padang Bai)
Gili Trawangan
Gili Meno
Gili Air
Lombok (Bangsal)
10:10
12:00
12:20
12:30
12:45
25kg per
person

US$40.50
$81 rtn
 

Padang Bai 15:00 Lembongan/Ceningan
(MIN. 1 NIGHT)
15:30
(Lembongan)
09:45
Bali (Padang Bai)
Gili Trawangan
Gili Meno
Gili Air
Lombok (Bangsal)

10:10
12:00
12:20
12:40
12:45
25kg per
person
US$40.50
$81 rtn
 

Gili Trawagan
Gili Meno
Gili Air
Lombok (Bangsal)

08:30
08:45
09:00
09:30

Lembongan/Ceningan/Penida 11:00 11:30 (Same day) Bali (Serangan) 12:15 25kg per person US$23.00


Gili Trawangan
Gili Meno
Gili Air
Lombok (Bangsal)


12:00
12:15
12:45
13:00

Bali (Padang Bai)
Lembongan/Ceningan
(MIN. 1 NIGHT)
14:30
15:15
09:45
16:30
Padang Bai
Serangan
10:10
17:15
25kg per
person
US$40.50
$81 rtn

 

map