Departure
point Bali:

Pickup distance
from Kuta area:

Departing
at:
Stopping
at:

Arrival
Time:

Departing
 at:

Stopping
at:

Arrival
Time:

Departing
 at:
Baggage
limits:
Approx
Ticket Price

Padang
Bai
 

90 mins
 

09:00
 


Gili T
Gili Meno
Gili Air
Lombok
 


10:30
11:00
11:15
11:30
 


11:00
11:15
11:30
11:45
 


Bali (Padang Bai)
 


13:00
 


-


25kg per
person
 


US$29
$58 rtn
 

Padang
Bai
90 mins 10:30 Gili T
Gili Meno
Gili Air
Lombok
12:00
12:20
12:30
12:45
12:15
12:30
12:45
13:00
Bali (Padang Bai) 14:30 - 25kg per
person
US$29
$58 rtn

Padang
Bai

90 mins

13:30

Gili T
Gili Air
Lombok

15:00
15:40
15:50

15:30
15:45
16:00

Bali (Padang Bai)

17:30

-

25kg per
person

US$29
$58 rtn

 

Departure
point Bali:
Distance
from Kuta:
Departing
at:
Stopping
at:
Arrival Time: Departing
 at:
Stopping
at:
Arrival Time: Bag limits: Approx
Ticket Prices:
Serangan 30 mins 08.00
10:00


Ceningan pontoon
(Lembongan,
Penida)
 
08:45
10:45
09:15
14:30
Bali (Padang Bai) 10:00
17:15
25kg per
person

US$19
$38 rtn
 

Padang Bai 90 mins 15:00 Ceningan pontoon
(Lembongan,
Penida)
15:30 16:30 Bali (Serangan) 17:00 25kg per
person
US$19
$38 rtn

 

Departure
point:
Departing
at:
Stopping
at:
Arrival Time: Departing
 (at least 1day later):
Stopping
at:
Arrival Time: Bag limits: Approx
Ticket Prices:
Serangan

08:00
10:00Lembongan/Ceningan
(MIN.1 NIGHT STAY)
 
08:45
10:45
09:15 Bali (Padang Bai)
Gili Trawangan
Gili Meno
Gili Air
Lombok (Bangsal)
10:00
12:00
12:20
12:30
12:45
25kg per
person

US$40.50
$81 rtn
 

Padang Bai 15:00 Lembongan/Ceningan
(MIN. 1 NIGHT)
15:30
(Lembongan)
09:15
Bali (Padang Bai)
Gili Trawangan
Gili Meno
Gili Air
Lombok (Bangsal)

10:00
12:00
12:20
12:40
12:45
25kg per
person
US$40.50
$81 rtn
 
Gili Trawangan
Gili Meno
Gili Air
Lombok (Bangsal)
12:15
12:30
12:45
13:00
Bali (Padang Bai)
Lembongan/Ceningan
(MIN. 1 NIGHT)
14:30
15:45
09:30 For Padang Bai
16:30 For Serangan
Padang Bai
Serangan
10:00
17:15
25kg per
person
US$40.50
$81 rtn

 

map